top of page

Serveis i àrees

Serveis integrals en el camp de l'administració, gestions tributàries i tramitació d'impostos. En aquest apartat li oferim en detall tots els nostres serveis
Assessoria Fiscal

Liquidacions trimestrals i resums anuals d'IVA i IRPF

Altres declaracions tributàries

Declaracions de Renda

Planificació tributaria personalitzada.

Anàlisi dels estats financers de l’empresa.

Realització de tràmits als Organismes Públics.

Estudi i planificació de l'Impost de Successions i Donacions.

Assessorament i planificació d’IRPF.

Preparació i planificació de l'Impost de Societats.

Inscripció al Registre de Patents i Marques.

Classificacions d'empreses i subvencions.

Certificats digitals.

Constitució de societats.

Preparació d'operacions societàries.

Assessoria Comptable

Elaboració de comptabilitats.

Comptabilitat d'empreses, associacions, fundacions i autònoms.

Obertura i tancament de l'exercici comptable.

Assessorament de la legislació comptable actual, modificacions i aplicacións.

Suport comptable respecte tot tipus de consultes del Pla Comptable i assentaments.

Anàlisi de l'evolució de l'empresa i de la situació financera.

Preparació d'informació comptable i financera periòdicament.

Conciliacions comptables.

Comptes Anuals i Memòries.

Previsions de tresoreria.

Presentació de llibres oficials.

Gestió de patrimonis.

Assessoria Laboral

Altes i baixes d'autònoms.

Elaboració de nòmines.

Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.

Alta empreses a la Seguretat Social.

Contractes, prorrogues i renovacions de treballadors.

Estudis personalitzats de modalitats de contractacions, subvencions i bonificacions.

Càlculs d'acomiadaments, suspensió de contractes, expedients de regulació d'ocupació.

Tramitació Expedients Regulació Temporal Ocupació

Estrangeria.

Serveis Immobiliaris

Compra/venda

Lloguers

Redacció i confecció de contractes de lloguer, compravendes i préstecs.

Administració de lloguers

Taxacions-peritatges immobiliaris oficials

Energies renovàbles

Rehabilitacions

Gestió de subministraments

Selecció de producte bancari

Construcció i Reformes

Obra Nova

Cèdules d’Habitabilitat

Certificats d'eficiència energètica

Disseny i Arquitectura

bottom of page